^Góra strony
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Posiadamy certyfikat  oraz ubezpieczenie.

Kadry

 
Sporządzamy akta osobowe każdego z Państwa pracowników, uwzględniając przy tym dokładną ewidencję urlopową, chorobową i płacową.
 
W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:
 
Kadry
 • Prowadzenie dokumentacji personalnej zgodnie z prawem pracy i potrzebami jednostki.
 • Sporządzanie umów o pracę.
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych.
 • Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników.
 • Opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • Kontrola terminowości badań lekarskich, szkoleń bhp, badań dla kierowców
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych pracowników.
 
Płace
 • Sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania.
 • Sporządzanie informacji ZUS RMUA dla ubezpieczonych o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych.
 • Sporządzanie przelewów wynagrodzeń na konta bankowe pracowników. 
 • Prowadzenie list płac pracowników.
 • Rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS.
 • Reprezentowanie przed ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, kart przychodów oraz kart zasiłkowych

Kontakt z nami: 

Biuro rachunkowe IzI

 

ul Grunwaldzka 411 Gdańsk 80-309
Telefon: +48 58 585 10 30

W sprawach księgowych: ksiegowosc@e-izi.pl

W sprawach IT: it@e-izi.pl