Dlaczego outsourcing usług księgowych oraz kadrowo-płacowych zyskuje coraz większą popularność?


Outsourcing księgowy czy płacowo-kadrowy traktowany jest obecnie jako nowoczesna strategia zarządzania, polega przecież na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.
Stale wzrasta liczba przedsiębiorstw zainteresowanych prowadzeniem księgowości z wykorzystaniem nowych technologii, np. dostępu online, co pozwala sprawdzać na bieżąco prowadzone przez firmę outsourcingową księgi rachunkowe oraz rozliczenia podatkowe.
Powodem jest przede wszystkim rozwój technologii informatycznej, ale także wzrost potrzeb przedsiębiorstw w zakresie profesjonalnej obsługi księgowo-podatkowej. Poprzez wzrost potrzeb należy rozumieć przede wszystkim czas dostępu do informacji oraz złożoność analizy finansowej. Podobnie sytuacja ma się w outsourcingu kadr i płac, gdzie rozwój technologiczny jest czynnikiem determinującym atrakcyjność usługi oraz jej popularność, ponieważ pozwala na skrócenie dystansu pomiędzy podmiotem zlecającym a firmą świadczącą usługi, gdyż zdalny dostęp powoduje, iż w tym samym czasie obydwie strony umowy mogą korzystać z tych samych danych jednocześnie.
Przeniesienie odpowiedzialności na firmę outsourcingową oraz uwolnienie się od wysiłku związanego z aktualizacją wiedzy o przepisach oraz sprzętu i technologii często stanowi ważny argument przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z tego rodzaju usług.

Jakie są zalety outsourcingu?

W zależności od sfery działalności firmy objętej usługami outsourcingu, można zdefiniować szereg korzyści wynikających z zastosowania tych usług.
Po pierwsze należy wymienić obniżenie kosztów, wynikające ze zmniejszenia etatów, co przekłada się na zmniejszenie kwot przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń, zabezpieczenia socjalnego, emerytalnego i chorobowego. Zlecający nie ponosi kosztów urlopów, podnoszenia kwalifikacji personelu, a przede wszystkim kosztów utrzymania jego stanowiska pracy – począwszy od wynajmu pomieszczenia, w którym pracuje, poprzez amortyzację sprzętu biurowego, połączeń telefonicznych, a skończywszy na zużyciu energii.
Do tego dochodzi pozbycie się problemów związanych z inwestycją w nowoczesne systemy finansowe czy eliminacją rotacji kadrowych. Wiąże się to również z większą stabilnością opieki nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi – brak uzależnienia od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem.
W tym miejscu warto także wspomnieć o efektywnym zarządzaniu czasem pracy – w przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego na etacie firma outsourcingowa wykorzystuje danego specjalistę do różnych zleceń, nie powodując przestojów, nie liczy też godzin nadliczbowych, a jeśli istnieje taka potrzeba – praca wykonywana jest również w soboty i niedziele.
Warto wspomnieć także o zwiększaniu wydajności wszystkich komórek organizacyjnych, dzięki oddelegowaniu rutynowych i czasochłonnych zadań, dzięki czemu kadra menedżerska koncentruje się na strategicznych celach firmy core business, na tych umiejętnościach, które zapewniają przewagę konkurencyjną.
Zmniejsza się również zaangażowanie inwestycyjne, bo nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę obsługiwaną przez outsourcing, wynikającego choćby ze starzenia się technologii.

W jaki sposób wyceniane są usługi księgowe i kadrowo-płacowe?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ogólna wycena jest przeprowadzana w oparciu o następujące dane : ilość dokumentów księgowych, zakres prac, ilość i rodzaj przygotowywanych raportów albo też ilość pracowników zgłoszonych do obsługi kadrowej czy płacowej.
Oczywiście do każdej ogólnej wyceny istniej możliwość dodania rabatów, które automatycznie obniżą koszty Państwa firmy.