Systemy DLP (ang. Data Leak Protection) jest to technologia informatyczna wspomagająca ochronę danych w postaci elektronicznej przed kradzierzą lub wyciekiem.

Systemy takie wdraża się w firmach i organizacjach w których przetwarzane są dane osobowe lub handlowe a ich utrata lub wyciek może doprowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub strat z tytułu ich utraty. W praktyce są to wszelkie przedsiębiorstwa handlowo usługowe które uważają swoje dane za kluczowe do prowadzenia interesów.

CoSoSys jest uznanym producentem systemów z zakresu bezpieczeństwa Rozwiązania te zostały docenione przez największe firmy na świecie i skutecznie chronią dane ponad 11 milionów użytkowników.

Przedstawiamy Państwu system Endpoint Protector

Kompletna ochrona danych w jednym rozwiązaniu. Niezwykle prosty w implementacji i zarządzaniu system chroni przed niepowołanym wyciekiem danych stacje robocze oraz mobilne.

Z centralizowana konsola web pozwala na globalne zarządzanie politykami oraz bieżące zmiany i monitorowanie.

Moduły Endpoint Protector: 

  • Kontrola urządzeń
  • Kontrola Treści
  • Skanowanie Danych
  • Zarządzanie Urządzeniami Mobilnymi (Android / iOS / macOS)

Digital Guardian, system klasy Enterprise gwarantujący pełną widoczność zagrożeń w całej sieci korporacyjnej na urządzeniach stacjonarnych, mobilnych oraz aplikacjach w chmurze.

Główne funkcjonalności systemu: 

  • Kontrola ruchu oraz możliwości wysyłania wszelkich danych wrażliwych.
  • Egzekwowanie polityk ochrony wszelkich potencjalnych kanałów wycieku danych
  • Ochrona przed kradzieżą danych bez wpływu na wydajność
  • Zaawansowana klasyfikacja wrażliwych danych
  • kontrola dokumentów na urządzeniach mobilnych